Op deze webpagina staan (extra) opdrachten en oefeningen. Deze zijn aanvullend op hoofdstuk 5 ‘De financiële administratie van een eigen bedrijf’ van de lesbrief “Kopen en werken”.


Invuloefening btw en accijns


Interactieve video btw

Bekijk onderstaande video en beantwoord de vragen die, tijdens de video, worden gesteld.


Rekenen met btw

Hieronder staan een vijftal rekenopdrachten met btw-tarieven (meerkeuze). Je mag een rekenmachine gebruiken.

Nadat je antwoord hebt gegeven verschijnt automatisch de volgende vraag.