Momenteel ben ik docent economie, techniek en dienstverlening & producten.


Economie

Het schooljaar 2021/2022 geef ik les aan de derdejaars havo en vwo. Een mooie uitdaging. Nog geen ervaring met havo/vwo-leerlingen en niet met de methode LWEO. In combinatie met mijn master ‘Leren en Innoveren’ ga ik onderzoeken hoe circulaire economie een vaste plek kan krijgen in het curriculum.

In het schooljaar 2020/2021, gedurende de lockdown, heb ik voor de verschillende klassen een skilltree ontworpen over de hoofdstukken waar zij mee aan de slag konden. De leerlingen hebben zo meer autonomie wat ze wel of niet maken, naast de online lessen.

Van boven naar beneden:
Hoofdstuk 6 'De overheid en ons inkomen' voor de eindexamenklassen. Hoofdstuk 5 'Werkt dat zo' voor de derdejaars en hoofdstuk 3 'Aan het werk' voor de tweedejaars vmbo. Gebaseerd op de methode Pincode (6-editie).

Mocht je willen weten hoe ik deze skilltree heb ontworpen stuur mij dan een bericht. Dit kan je doen door mij via mijn LinkedIn profiel een bericht te sturen.

Dienstverlening en Producten

Gedurende het schooljaar 2020/2021 heb ik leerlingen meer kunnen leren over voeding en beweging. Leerlingen zijn enthousiast aan de slag geweest met diverse opdrachten voor de keuzemodule ‘Voeding en Beweging’ binnen het profiel Dienstverlening en Producten. Met als hoogtepunt het organiseren van een workout of (mini)bootcamp. Hiervoor hebben de leerlingen instructiekaarten en een instructievideo moeten maken.

Smart City

In het schooljaar 2019/2020 hebben de leerlingen gewerkt aan een project Smart City in samenwerking met de gemeente Haaksbergen. Deze slimme oplossingen hebben zij met behulp van een Micro:Bit uitgevoerd. Het beste team deed mee met de landelijke STEAM Cup Challenge. Helaas geen winnaar, maar wel een geweldige ervaring voor de leerlingen.

Er zijn projecten uitgevoerd om het zwerfafval te verminderen. Bijvoorbeeld een prullenbak die een signaal geeft aan een gemeentemedewerker dat de prullenbak (bijna) vol zit. Zodat de gemeentemedewerker op pad kan om de prullenbak op tijd te legen. Zonder dat mensen hun afval in de omgeving van de prullenbak achter laten.

Een ander probleem is het stallen van fietsen in de fietsenstalling bij het busstation. Hiervoor hebben leerlingen een beloningssysteem bedacht bij het juist stallen van je fiets. Je ziet van een afstandje waar nog vrije plekken zijn in de stalling, met behulp van een groene of rode led(lamp).

Een betekenisvolle en leerzame ervaring voor de leerlingen. Ondanks de corona-maatregelen en het leren op afstand.

Kerstmarkt

Op 12 december 2019 was de kerstmarkt op de van Brakelstraat. Deze is georganiseerd door de 3e-jaars leerlingen voor het profieldeel 1 ‘Organiseren van een activiteit.‘ Een enorm succes waarbij de opbrengst is geschonken aan VASH te Haaksbergen.


Techniek

In het eerste leerjaar leren leerlingen de verschillende materialen en (hand)gereedschappen (her)kennen. Ze leren over verbindingstechnieken en werken met (elektrische) gereedschappen. Zij starten met het maken een (eenvoudige) touwpuzzel en een blijde.

In het tweede jaar leren de leerlingen meer over natuur en techniek. Bijvoorbeeld over het thema energie. Hoe kan je energie opwekken en (in voorraad) opslaan? Wat is een stroomkring? Hoe kan je energie overbrengen?

Digitale technieken

Daarnaast werken leerlingen aan hun digitale kennis en vaardigheden (21st century skills). Hiervoor maken wij gebruik van verschillende ‘tools’, zoals 3D-printers, micro:bits, arduino’s, lasersnijder, e.d.


Op mijn pagina DIY – Do It Yourself – staan nog enkele voorbeelden.