In februari 2020 zijn de leerlingen gestart met een project Smart City in samenwerking met de gemeente Haaksbergen. Naast het bedenken van slimme oplossingen gaan ze aan de slag met een Micro:Bit. Het beste team doet mee met de landelijke STEAM Cup Challenge.


Op 12 december jl. was de kerstmarkt op de van Brakelstraat. Deze is georganiseerd door de 3e-jaars leerlingen voor het profieldeel 1 ‘Organiseren van een activiteit.